Quy định về cấp phép xây dựng nhà

Xây công trình trên đất nông nghiệp sẽ bị thu hồi tiền được hưởng lợi

  • Ngày đăng: 26/01/2020
Để người dân hiểu rõ thủ tục xây dựng nhà ở riêng lẻ, Sở Xây dựng TP.HCM hoàn chỉnh sổ...

Văn bản quy định về cấp phép xây dựng nhà ở

  • Ngày đăng: 25/02/2017
thông tin tham khảo