Quy định về cấp giấy chủ quyền nhà, đất

Quy định về ghi tên trên sổ đỏ

  • Ngày đăng: 25/02/2020
Ông Hà Văn Tiến năm nay 21 tuổi, chưa lập gia đình và hiện đang ở với bố mẹ. Ngày...

4 trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ trong năm 2020

  • Ngày đăng: 21/02/2020
Tuy người sử dụng đất (người bán, người tặng cho) có đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật...

Thủ tục làm Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ như thế nào?

  • Ngày đăng: 13/01/2020
Người sử dụng đất không có giấy tờ được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Vậy, theo Luật Đất...

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  • Ngày đăng: 25/02/2017
Thông tin tham khảo về  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...