Các hành vi bị cấm

Ban quản trị quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng website nhằm ngăn chặn sự vi phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

  • Lợi dụng website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Sử dụng thiết bị, phần mềm xâm phạm đến hoạt động và dữ liệu của website
  • Đăng thông tin trái với thuần phong mỹ tục, nội dung không lành mạnh.
    Đăng thông tin phân biệt chủng tộc, hận thù hoặc xâm hại đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
  • Đăng thông tin gian lận, gây hiểu nhầm hoặc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động lăng mạ, đe dọa các thành viên hoặc tổ chức khác.
  • Đăng thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu vì những mục đích gây bất lợi cho người khác.