Quyền và trách nhiệm của thành viên

 1. Quyền của Thành viên website chobannhadat.vn:
 • Các thành viên có tài khoản trên vncó quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.
 • Thành viên được vnhướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm hoặc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website chobannhadat.vn
 • Các thành viên có quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới ban quản lý sàn giao dịch.
 • Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật ở chuyên mục “Kinh nghiệm nhà đất”.
 1. Nghĩa vụ của Thành viên website chobannhadat.vn:
 • Chấp hành nghiêm túc quy định sử dụng của vn
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp và đăng tải trên vn  là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên website vn.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của vnvào những mục đích bất hợp pháp. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được gây mất uy tín của sàn giao dịch vndưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của chobannhadat.vn.
 •  Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chobannhadat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.